English Norwegian Swedish

Oslo Plastikkirurgi has now published an article about fat transplantation to the butt, in the world famous Aesthetic Surgery Journal.

Artikkelen tar for seg pasientsikkerheten før, under og etter en BBL-operasjon sett i lys av de dødsfall som har inntruffet i utlandet etter en slik operasjon. Undersøkelsen inneholder også de forskjellige metodene som er brukt ved henting av fettet til BBL, hvor mye fett som er satt inn, eventuelle komplikasjoner i etterkant og hvor fornøyde pasientene oppga å være etter BBL-operasjonen. 

Se link artikkel herDisclaimer: The result after a plastic surgery is individual and varies from patient to patient. The pictures on this page are examples only - and are not a guarantee of results after surgery.
Publisert med Visto CMS