English Norwegian Swedish

Dr. A. Kalaaji, surgeon at Oslo Plastic Surgery Clinic, was interviewed by TV2's "Helsekontrollen" about the growing trend with BBL (Brazilian Butt Lift).

Dr. A. Kalaaji, overlege ved Oslo Plastikkirurgi ble intervjuet av TV2, Helsekontrollen om den økende trenden med rumpeforstørring med eget fett, også kalt BBL (Brazilian Butt Lift) hvor mange velger å reise utenlands for å få utført dette. Argumentet deres er at det er billigere å gjøre dette i andre land. 
Dr. Kalaaji advarer på det sterkeste mot å foreta fettransplantasjon til rumpe i utlandet da man usikker på kompetansen til kirurger og helsepersonell og kvaliteten av behandlingen man får der.  En annen viktig årsak er resistente bakterier man risikerer å ta med seg til Norge. 

Han forteller videre at i mange tilfeller blir sluttsummen dyrere enn om det skulle vært gjort i Norge da man trenger oppfølging og eventuell korreksjon etter en slik operasjon. 

Dr. Kalaaji og Oslo Plastikkirurgi har lang erfaring med fettransplantasjon til rumpe (BBL) og holder mange foredrag og kurs verden over, siste var i Paris, London, Manchester og New York om metoden han har utviklet. Antall pasienter har økt dramatisk siden 2014. En for stor, uproposjonell rumpe er ikke å etterstrebe, men derimot en symmetrisk og harmonisk helhet med figurforming av hele bakre delen inklusiv rygg, lår, mage og rumpe.
Oslo plastikkirurgi er meget opptatt av pasientsikkerheten rundt denne prosedyren og å oppnå gode resultater da det kan få fatale konsekvenser om det ikke utføres på riktig måte.

Se link...

Les hele artikkelen (PDF)Disclaimer: The result after a plastic surgery is individual and varies from patient to patient. The pictures on this page are examples only - and are not a guarantee of results after surgery.
Publisert med Visto CMS