English Norwegian Swedish
News
Oslo Plastikkirurgis overlege dr. Kalaaji deltok som gjesteforeleser (international faculty) på den 37nde plastikkirurgiske konferansen ISAPS i Rio de Janeiro, Brasil fra 1.08-04.08.2018. Han hold følgende forelesninger.... Read more BIA-ALCL Advisory Update BIA-ALCL (Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma) is an uncommon lymphoma that has only been... Read more

Oslo Plastikkirurgis overlege dr. Kalaaji deltok som gjesteforeleser (international faculty) på den 37nde plastikkirurgiske konferansen ISAPS i Rio de Janeiro, Brasil fra 1.08-04.08.2018.

 

Han hold følgende forelesninger:

1. Multicentre Survey: Safety in aesthetic procedures

2. Intimate surgery techniques: Retrospective study in 174 procedures

Han foreleste om sin studie av 242 prosedyrer for pasienter som har gjennomgått ulike typer av intimkirurgi. Han gikk gjennom teknikkene som ble brukt samt den økte livskvaliteten til pasientene etter inngrepet.

 Disclaimer: The result after a plastic surgery is individual and varies from patient to patient. The pictures on this page are examples only - and are not a guarantee of results after surgery.
Publisert med Visto CMS